Покана за свикване на сесия на Общински съвет - Костенец на 11.08.2017 г. от 09:00 ч

Покана за свикване на сесия на Общински съвет - Костенец на 11.08.2017 г. от 09:00 ч

Изтегли от тук: