ПРОГРАМА

ПРОГРАМА ЗА ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ ПО ПРОЕКТ " ПОВИШАВАНЕ ИНФОРМИРАНОСТТА ЗА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС 2018 В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ"