Протоколи от извършена проверка по спазване на чл.37м от ЗСПЗЗ

Протокол №1/21.02.2019г. и Протокол №2/11.03.2019г. за извършена проверка по спазване на чл.37м от ЗСПЗЗ, за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади