Протокол по чл. 37И, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади на територията на Община Костенец

Протокол по чл. 37И, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади на територията на Община Костенец

Свали файл: