Публичен търг с явно наддаване на 04.01.2019 г. от 09:00 ч. за отдаване под наем на имот - общинска собственост

Община Костенец обявява публичен търг с явно наддаване на 04.01.2019 г. от 09:00 ч. за отдаване под наем на имот - общинска собственост: помещение № 4 с площ от 15 кв.м, находящо се в сграда „А”, застроена в имот пл. № 631, кв. 87 по регулационния план на град Костенец - публикувано на 19.12.2018 г.