Публичен търг с явно наддаване на 27.08.2018 г. от 15.00 ч. за отдаване под наем на имот-общинска собственост обединени помещения и склад

Община Костенец обявява публичен търг с явно наддаване на 27.08.2018 г. от 15.00 ч. за отдаване под наем на имот-общинска собственост обединени помещения № 7 и № 8 с търговска площ от 29,20 кв.м. и 13 кв.м. склад, находящи се в сграда „Б”, застроена в имот пл. № 631, кв.87 по регулационния план на град Костенец - публикувано на 09.08.2018 г.