Решение №101 по Протокол №21/25.09.2018г. от Заседание на Общински съвет – Костенец

Решение №101 по Протокол №21/25.09.2018г. от Заседание на Общински съвет – Костенец
Във връзка с Решение № 847 от 06.08.2018г. на Административен съд – София област, на основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Свали файл: