Решение №102 по Протокол №21/25.09.2018г. Заседание на Общински съвет-Костенец

Решение №102 по Протокол №21/25.09.2018г. Заседание на Общински съвет-Костенец
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинска собственост и чл.35, ал.1 и ал. 2 от Наредба за общинската собственост

Свали файл: