Решение №105 по Протокол №21/25.09.2018г. Заседание на Общински съвет-Костенец

Решение №105 по Протокол №21/25.09.2018г. Заседание на Общински съвет-Костенец
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 226 от Търговския закон, самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите

Свали файл: