Решение №106 по Протокол №21/25.09.2018г. Заседание на Общински съвет-Костенец

Решение №106 по Протокол №21/25.09.2018г. Заседание на Общински съвет-Костенец
На основание чл.21,ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 във връзка с чл.17, ал.1,т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Свали файл: