Решение №107 по Протокол №22/27.09.2018г. Гласуване чрез подписка

Решение №107 по Протокол №22/27.09.2018г. Гласуване чрез подписка - На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 102, ал. 4 и ал.5 от Закона за лечебните заведения, чл.25, ал.1 и ал.5 от Наредбата за общинската собственост

Свали файл: