Решение №108 по Протокол №23/12.10.2018г. от гласуване чрез подписка на Общински съвет-Костенец

Решение №108 по Протокол №23/12.10.2018г. от гласуване чрез подписка на Общински съвет-Костенец

Свали файл: