Решение №119 по Протокол №25/12.11.2018г. от гласуване чрез подписка

Решение №119 по Протокол №25/12.11.2018г. от гласуване чрез подписка
На основание чл.21,ал. 1, т.7 и чл. 27, ал.4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, б”а”, чл. 72, ал. 1 , т. 2, чл. 78а и чл. 76, ал. 1, т. 1 от Закона за водите

Свали файл: