Решение №123 по Протокол №27/29.11.2018г. от заседание на Общински съвет-Костенец относно даване на съгласие за водовземане от находище на минерална вода-изключителна държавна собственост, предоставена безвъзмездно за управление и ползване

Решение №123 по Протокол №27/29.11.2018г. от заседание на Общински съвет-Костенец относно даване на съгласие за водовземане от находище на минерална вода-изключителна държавна собственост, предоставена безвъзмездно за управление и ползване на Община Костенец на ЕТ"Травелтекс-Давид Гунделов"

Свали файл: