Решение №124 по Протокол №27/29.11.2018г. от заседание на Общински съвет-Костенец относно предоставяне за възстановяване на поземлен имот от ОПФ, находящ се в землището на с.Очуша

Решение №124 по Протокол №27/29.11.2018г. от заседание на Общински съвет-Костенец относно предоставяне за възстановяване на поземлен имот от ОПФ, находящ се в землището на с.Очуша на наследници на Стоимен Стоилков Иванов

Свали файл: