Решение №125 по Протокол №27/29.11.2018г. от заседание на Общински съвет-Костенец относно кандидатстване на община Костенец по програма

Решение №125 по Протокол №27/29.11.2018г. от заседание на Общински съвет-Костенец относно кандидатстване на община Костенец по програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност" към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021

Свали файл: