Решение №2 по Протокол №2/31.01.2019 относно сведение доклад от Комисията, определена с Решение № 109/12.10.2018г. на Общински съвет – Костенец от извършена проверка на дейността на ОП „ОГЗГФ” за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

Решение №2 по Протокол №2/31.01.2019 относно сведение доклад от Комисията, определена с Решение № 109/12.10.2018г. на Общински съвет – Костенец от извършена проверка на дейността на ОП „ОГЗГФ” за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

Свали файл: