Решение №27 по Протокол №3/01.03.2019г. относно даване на съгласие да се измени служебно разрешително №01610211/24.07.2009г. за водовземане на мин.вода-изключителна държавна собственост от находище "Момин проход"

Решение №27 по Протокол №3/01.03.2019г. относно даване на съгласие да се измени служебно разрешително №01610211/24.07.2009г. за водовземане на мин.вода-изключителна държавна собственост от находище "Момин проход"

Свали файл: