Решение №28 по Протокол №3/01.03.2019г. относно даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане от находище на мин.вода- изключителна държавна собственост, предоставена безвъзмездно за управление и ползване на Община Костенец

Решение №28 по Протокол №3/01.03.2019г. относно даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане от находище на мин.вода- изключителна държавна собственост, предоставена безвъзмездно за управление и ползване на Община Костенец на "Божидар Божков и син" ЕООД

Свали файл: