Решение №29 по Протокол №3/01.03.2019г. относно даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане от находище на мин.вода-изключителна държавна собственост, предоставена безвъзмездно за управление и ползване на Община Костенец

Решение №29 по Протокол №3/01.03.2019г. относно даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане от находище на мин.вода-изключителна държавна собственост, предоставена безвъзмездно за управление и ползване на Община Костенец на "Натин и Сие" ЕООД

Свали файл: