Решение №30 по Протокол №3/01.03.2019г. относно даване на съгласие за изменение на Решение №11/11.07.2016г. за изменение и продължаване срока на действие на разрешително №01610151/03.10.2008г.

Решение №30 по Протокол №3/01.03.2019г. относно даване на съгласие за изменение на Решение №11/11.07.2016г. за изменение и продължаване срока на действие на разрешително №01610151/03.10.2008г. за водоползване от находище на мин.вода, изключителна държавна собственост, предоставена безвъзмездно за управление и ползване на Община Костенец на "ПРО" ЕАД - София - клон Боровец

Свали файл: