Решение №31 по Протокол №3/01.03.2019г. относно предоставяне за възстановяване на проекти поземлени имоти от Общинския поземлен фонд на наследници на Христо Минев Георгиев

Решение №31 по Протокол №3/01.03.2019г. относно предоставяне за възстановяване на проекти поземлени имоти от Общинския поземлен фонд на наследници на Христо Минев Георгиев

Свали файл: