Решение №31 по Протокол 5 от 28 март 2018г. относно кандидатстване на община Костенец по Програма за трансгранично сътрудничество

Решение №31 по Протокол 5 от 28 март 2018г. относно кандидатстване на община Костенец по Програма за трансгранично сътрудничество "Интеррег ИПП България-Сърбия 2014-2020" покана с референтен номер - 2014TC16I5CB007-2018-2, Приоритетна ос2: Младежи

Свали файл: