Решение №32 по Протокол №3/01.03.2019г. относно предоставяне за възстановяване на проектни поземлени имоти от Общинския поземлен фонд на наследници на Петър Стоянов Атанасов

Решение №32 по Протокол №3/01.03.2019г. относно предоставяне за възстановяване на проектни поземлени имоти от Общинския поземлен фонд на наследници на Петър Стоянов Атанасов

Свали файл: