Решение №32 по Протокол 5 от 28 март 2018г. относно кандидатстване на община Костенец по Програма за трансгранично сътрудничество

Решение №32 по Протокол 5 от 28 март 2018г. относно кандидатстване на община Костенец по Програма за трансгранично сътрудничество "Интеррег ИПП България-Сърбия 2014-2020" Приоритетна ос 1 Устойчив туризъм, Специфична цел 1 Туристическа атрактивност.

Свали файл: