Решение №33 по Протокол 5 от 28 март 2018г. относно кандидатстване на община Костенец в процедура чрез подбор на проектни предложения

Решение №33 по Протокол 5 от 28 март 2018г. относно кандидатстване на община Костенец в процедура чрез подбор на проектни предложения- Енергийна ефективност "Реконструкция, ремонт, оборудване и или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност"

Свали файл: