Решение №34 по Протокол 5 от 28 март 2018г. относно кандидатстване на община Костенец в процедура чрез подбор на проектни предложения- Площи

Решение №34 по Протокол 5 от 28 март 2018г. относно кандидатстване на община Костенец в процедура чрез подбор на проектни предложения- Площи "Изграждане и или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение"

Свали файл: