Решение №35 по Протокол 5 от 28 март 2018г. относно изменение и допълнение на решение № 63/ 26.04.2012г.

Решение №35 по Протокол 5 от 28 март 2018г. относно изменение и допълнение на решение № 63/ 26.04.2012г. на Общински съвет-Костенец за прехвърляне безвъзмездно в собственост на община Костенец имоти-частна собственост по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост

Свали файл: