Решение №38 по Протокол 7 от 26 април 2018г. относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Костенец

Решение №38 по Протокол 7 от 26 април 2018г. относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Костенец

Свали файл: