Решение №4 по Протокол №2/31.01.2019 относно отмяна на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Костенец, Постоянните комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, приет с Решение № 6 по Протокол № 2 от 26.11.2015г.

Решение №4 по Протокол №2/31.01.2019 относно отммяна на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Костенец, Постоянните комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, приет с Решение № 6 по Протокол № 2 от 26.11.2015г.

Свали файл: