Решение №5 по Протокол №2/31.01.2019 относно избор на временна комисия за изработване на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Костенец, Постоянните комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Решение №5 по Протокол №2/31.01.2019 относно избор на временна комисия за изработване на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Костенец, Постоянните комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Свали файл: