Решение №53 по Протокол 8 от 14 май 2018г. гласуване чрез подписка на Общински съвет – Костенец

Решение №53 по Протокол 8 от 14 май 2018г. гласуване чрез подписка на Общински съвет – Костенец

Свали файл: