Решение №54 по Протокол №9 от 31 май 2018г. относно приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Костенец

Решение №54 по Протокол №9 от 31 май 2018г. относно приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Костенец (2014-2017) за 2017 година

Свали файл: