Решение №55 по Протокол №9 от 31 май 2018г. относно промяна в Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Костенец през 2018г.

Решение №55 по Протокол №9 от 31 май 2018г. относно промяна в Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Костенец през 2018г.

Свали файл: