Решение №57 по Протокол №9 от 31 май 2018г. относно приемане на Система за прием в първи клас в общинските училища на територията на общината

Решение №57 по Протокол №9 от 31 май 2018г. относно приемане на Система за прием в първи клас в общинските училища на територията на общината

Свали файл: