Решение №58 по Протокол №9 от 31 май 2018г. относно изработване на ПУП-ИПУР НА с.Костенец между 78-288-69-283-287

Решение №58 по Протокол №9 от 31 май 2018г. относно изработване на ПУП-ИПУР НА с.Костенец между 78-288-69-283-287

Свали файл: