Решение №6 по Протокол №2/31.01.2019 относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2019 година.

Решение №6 по Протокол №2/31.01.2019 относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2019 година.

Свали файл: