Решение №61 по Протокол №9 от 31 май 2018г. относно отпускане на дърва за огрев на военноинвалиди и военнопострадали

Решение №61 по Протокол №9 от 31 май 2018г. относно отпускане на дърва за огрев на военноинвалиди и военнопострадали

Свали файл: