Решение №68 по Протокол 12 от 28 юни 2018г. относно промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Костенец, Постоянните комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Решение №68 по Протокол 12 от 28 юни 2018г. относно промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Костенец, Постоянните комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Свали файл: