Решение №71 по Протокол №12 от 28 юни 2018г. относно уреждане на сметки по регулация за образуване на УПИ III-58 и УПИ IV-58 в кв.15 по плана на с.Подгорие

Решение №71 по Протокол №12 от 28 юни 2018г. относно уреждане на сметки по регулация за образуване на УПИ III-58 и УПИ IV-58 в кв.15 по плана на с.Подгорие

Свали файл: