Решение №73 по Протокол 12 от 28 юни 2018г. относно даване на съгласие, като собственик за изменение на ПУП-ИПУР между о.т. 12- о.т. 13 и изменение на ПУП-ИПРУ по регулационния план на гр.Момин проход

Решение №73 по Протокол 12 от 28 юни 2018г. относно даване на съгласие, като собственик за изменение на ПУП-ИПУР между о.т. 12- о.т. 13 и изменение на ПУП-ИПРУ по регулационния план на гр.Момин проход

Свали файл: