Решение №74 по Протокол 12 от 28 юни 2018г.

Решение №74 по Протокол 12 от 28 юни 2018г. относно предоставяне за възстановяване на поземлени имоти от ОПФ с кад.№000460 - изоставена нива с площ от 3,098 дка, кад.№169007- изоставена нива с плащ от 2,096 дка, кад.№144001 с площ от 4,404 дка, кад.№257004-изоставена нива с площ от 1,400 да, находящи се в землището на с.Горна Василица.

Свали файл: