Решение №75 по Протокол 12 от 28 юни 2018г.

Решение №75 по Протокол 12 от 28 юни 2018г. относно предоставяне на поземлени имоти от ОПФ с кад.№246008-пасище, мера с площ от 7,000 дка, имот от кад.№253010-изоставена нива с площ от 4,000 дка в землището на с.Горна Василица.

Свали файл: