Решение №85 по Протокол №17/09.08.2018 г. - гласуване чрез подписка

Решение №85 по Протокол №17/09.08.2018 г. - гласуване чрез подписка във връзка със Заповед № РД-04-348/01.08.2018г. на Кмета на Община Костенец, на основание чл.45, ал.9, чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Свали файл: