Решение №96 по Протокол №19/04.09.2018 г. - гласуване чрез подписка

Решение №96 по Протокол №19/04.09.2018 г. - гласуване чрез подписка на основание чл.21, ал.1, т.23, чл.17,ал.1, т.3 и чл.27,ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и във връзка с Постановление № 128 на Министерски съвет от 29.06.2017 година за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, чл.53, ал.5 от Закона за предучилищното и училищно образование.

Свали файл: