Решение №97 по Протокол №20/11-12.09.2018г.

Решение №97 по Протокол №20/11-12.09.2018г. На основание чл.21,ал. 1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с §33 Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите

Свали файл: