Съобщение удължаване срока за получаване на оферти за имот 000508 2017