Съобщение удължаване срока за получаване на оферти за имот 000509 2017