С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.91, ал.1 от Изборния кодекс на 17 април 2019 година /сряда/ от 15.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет-Костенец, IV-ти етаж в сградата на Общинска администрация-Костенец. Кметът на общината ще проведе консултации, относно състава на СИК за произвеждане на изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 26 май 2019 година.