С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 13.07.2017 г. във връзка с авария, ще бъде нарушено водоподаването на Вили Костенец.